Einbürgerungstest online verwendet Cookies.

Alle 300 Fragen und Antworten zum Einbürgerungstest der Bundesrepublik Deutschland (persiche Übersetztung), Seite 10

Die Fragen mit Antworten

Die Übersetzungen wurden freundlicherweise von Afsaneh Ali Yazdani bereitgestellt.

97%
271.

سؤال ۲۷۱) کدامیک از موارد زیر به هنگام کریسمس در آلمان مرسوم است؟

 • پنهان کردن تخم مرغ رنگی‌
 • تزئین درخت کاج
 • نقاب‌زدن و پوشیدن لباسهای غیر معمول
 • گذاشتن کدو حلوایی جلوی در
97%
272.

سؤال ۲۷۲) کدامیک از اشکال زندگی‌در آلمان غیر قانونی‌است؟

 • مرد و زن از هم طلاق گرفته‌ای هر کدام با شریک زندگی‌جدیدی زندگی‌می‌کنند.
 • دو زن با هم زندگی‌میکنند.
 • پدر مطلّقه با دو فرزندش با هم زندگی‌می‌کند.
 • مردی همزمان با دو زن مزدوج است.
96%
273.

سؤال ۲۷۳) موقع بروز مشکلات پرورشی کودکان و نوجوانان در آلمان به کدام یک از موارد زیر رجوع می‌کنید؟

 • به پزشک
 • به اداره بهداشت
 • به اداره ثبت احوال و مسکن
 • به اداره حمایت از حقوق کودکان و نوجوانان
90%
274.

سؤال ۲۷۴) نامه‌ای را در آلمان عمداً باز کرده‌اید باوجود آنکه برای شخص دیگری نوشته شده است. با این عمل چه چیزی را نادیده گرفته‌اید؟

 • حق رازداری
 • رعایت حریم خصوصی نامه
 • وظیفه رازداری
 • آزادی بیان
92%
275.

سؤال ۲۷۵) برای طلاق در آلمان چه چیزی لازم است؟

 • رضایت والدین
 • گواهی پزشکی
 • رضایت فرزندان
 • پشتیبانی‌وکیل
95%
276.

سؤال ۲۷۶) اگر هنگام مراجعه به اداره‌ای در آلمان، مسئول مربوط به کارتان با شما بدرفتاری کند، چه میبایستی بکنید؟

 • کاری از من ساخته نیست.
 • باید این رفتار نابجا را تحمل کنم.
 • او را تهدید می‌کنم.
 • من میتوانم از او پیش مدیر اداره شکایت کنم.
95%
277.

سؤال ۲۷۷) در آلمان خانمی که صاحب یک بچه ۲ ساله است، تقاضای کار می‌کند. کدامیک از موارد زیر نشانه رفتاری تبعیض آمیز نسبت به او است؟ تقاضای او ردّ میشود زیرا که ...

 • او زبان انگلیسی بلد نیست.
 • مقدار دستمزد خواسته شده توسط او زیادی است.
 • او در این کار بی‌تجربه است.
 • او مادر است.
94%
278.

سؤال ۲۷۸) آقایی روی صندلی چرخدار به عنوان حسابدار تقاضای کار می‌کند. کدامیک از موارد زیر نشانه رفتاری تبعیض آمیز نسبت به او است؟ تقاضای او ردّ میشود زیرا که ...

 • او روی صندلی چرخدار می‌نشیند.
 • او در این کار بی‌تجربه است.
 • مقدار دستمزد خواسته شده توسط او زیادی است.
 • او زبان انگلیسی بلد نیست.
87%
279.

سؤال ۲۷۹) در اکثر خانه‌های اجاره‌ای در آلمان چیزی به اسم "مقررات خانه" Hausordnung وجود دارد. چه چیزی در آن ذکر شده؟

 • مقررات استفاده از وسائط نقلیه عمومی‌
 • اسامی مستاجرین ساختمان
 • مقرراتی که کلیه مستاجرین ملزم به رعایت آنها هستند.
 • نشانی‌نزدیکترین اداره امور انتظامی
93%
280.

سؤال ۲۸۰) برای دفاع از خود در برابر"ارزیابی مالیاتی" Steuerbescheid دریافت شده‌ای‌که نادرست است، باید...

 • هیچ کاری نکنید.
 • آنرا به دور بیندازید.
 • کتبا به آن اعتراض کنید.
 • صبر کنید، تا اطلاعیه دیگری دریافت کنید.
91%
281.

سؤال ۲۸۱) دو دوست میخواهند در آلمان به یک استخر عمومی‌بروند. هر دو پوست تیره‌ای دارند و به همین دلیل به آنها اجازه ورود داده نمی‌شود. در چنین شرایطی کدام حق پایمال شده است؟

 • آزادی بیان
 • رفتار مساوی با مردم
 • آزادی تجمع
 • آزادی انتخاب پوشش
88%
282.

سؤال ۲۸۲) در کدامیک از موارد زیر اتباع آلمان موظفند سمت افتخاری محول شده به آنان را به عهده بگیرند؟

 • مربی‌باشگاه
 • کمک یار در انتخابات
 • ناظر کتابخانه
 • آموزگار
89%
283.

سؤال ۲۸۳) از اداره‌ای در آلمان صورت حساب غلطی دریافت می‌کنید. چگونه برخورد می‌کنید؟

 • به آن‌اهمیتی نمیدهم.
 • بر علیه آن به اداره مربوطه اعتراض می‌کنم.
 • صورت حساب را به اداره مربوطه پس میفرستم.
 • با آن به اداره مالیات رجوع می‌کنم.
99%
284.

سؤال ۲۸۴) میزان توانایی‌‌های لازمه برای انجام تکالیف شغلی‌روز به روز در حال تغییر و افزایش اند. چگونه میتوان با این تغییرات همپا شد؟

 • فرقی‌نمیکند که چه یاد بگیریم.
 • بزرگسالان باید بعد از تحصیل همواره به آموزش خود ادامه دهند.
 • بچه‌ها در مدرسه تمام دانستنی‌های لازمه برای اشتغال را می‌آموزند. پس از اتمام دوران مدرسه ادامه یادگیری لزومی ندارد.
 • همه باید زودتر دست از اشتغال بکشند، چونکه همه چیز در حال تغییر است.
75%
285.

سؤال ۲۸۵) خانم Frost کارمند ثابت دفتر یک شرکت است. کدامیک از موارد زیر را او نباید از حقوق خود پرداخت کند؟

 • مالیات بر دستمزد
 • وجوه بیمه‌بیکاری
 • وجوه بیمه‌‌های بازنشستگی و بیماری
 • مالیات بر درآمد
88%
286.

سؤال ۲۸۶) کدام سازمان در شرکتها به هنگام وقوع مشکلات بین کارمندان و کارفرما کمک می‌کند؟

 • شورای منتخب کارمندان
 • حسابرس مالیاتی
 • گروه شرکت
 • بخش مدیریت شرکت
95%
287.

سؤال ۲۸۷) می‌خواهید به کار خود در یک شرکت در آلمان پایان دهید. چه چیزی را باید در نظر بگیرید؟

 • حقوقهای پرداختی
 • ساعت کاری
 • مهلت استعفا
 • بیمه‌اجباری
81%
288.

سؤال ۲۸۸) در آلمان برای ثبت رسمی‌شناسنامه سّگ به کدام اداره باید مراجعه شود؟

 • به اداره مالیات
 • به اداره ثبت احوال و مسکن
 • به اداره بخش یا شهرداری
 • به اداره بهداشت
91%
289.

سؤال ۲۸۹) در آلمان مردی با پوست تیره به عنوان گارسون در یک رستوران تقاضای کار میدهد. کدامیک از موارد زیر دال بر رفتاری تبعیض آمیز با او است؟ تقاضای او ردّ میشود زیرا که ...

 • شناخت او از زبان آلمان خیلی‌کم است.
 • مقدار دستمزد خواسته شده توسط او زیادی است.
 • پوست او تیره است.
 • او در این کار بی‌تجربه است.
87%
290.

سؤال ۲۹۰) در آلمان یک تلویزیون خریده‌اید. در خانه بسته‌بندی آنرا باز می‌کنید و متوجه میشوید که کار نمیکند و خراب است. چه میتوانید بکنید؟

 • از فروشنده شکایت می‌کنید.
 • در جهت پس دادن تلویزیون اقدام می‌کنید.
 • تلویزیون را بدون گرفتن موافقت فروشنده تعویض می‌کنید.
 • مدت گارانتی را ضمانت می‌کنید.
97%
291.

سؤال ۲۹۱) چرا باید در آلمان در اظهارنامه مالیاتی ذکر شود که آیا به یک فرقهٔ کلیسا تعلق داریم یا خیر؟ چونکه ...

 • مالیاتی به نام "مالیات کلیسا" وجود دارد که میزان آن‌به مقدار مالیات بر درآمد و دستمزد بستگی دارد.
 • این از جهت آماری در آلمان مهم است.
 • در صورت عدم تعلق به کلیسا، مالیات بیشتری باید پرداخته شود.
 • کلیسا مسئول اظهار نامه مالیاتی است.
98%
292.

سؤال ۲۹۲) در آلمان مردم بر اساس اصل آزادی مذهب زندگی‌میکنند. این به چه مفهوم است؟

 • ساخت مساجد مجاز نیست.
 • همه به خدا معتقدند.
 • هر کس میتواند به آنچه می‌خواهد، معتقد باشد.
 • دولت تعیین می‌کند، که مردم به کدامین خدا معتقد باشند.
95%
293.

سؤال ۲۹۳) در آلمان به هنگام عید پاک چه مرسوم است؟

 • گذاشتن کدو حلوایی جلوی در
 • تزئین درخت کاج
 • رنگ کردن تخم مرغ
 • آتش‌بازی
95%
294.

سؤال ۲۹۴) عید Pfingsten چه روزی است؟

 • یک تعطیلی مسیحی
 • یادبودی در آلمان
 • روز بین‌المللی سوگواری
 • سنتی در Bayern
97%
295.

سؤال ۲۹۵) فرهنگ آلمانی‌و ‌اروپایی تحت‌الشعاع کدام مذهب بوده است؟

 • آیین هندو
 • مذهب مسیحیت
 • مذهب بودا
 • مذهب اسلام
93%
296.

سؤال ۲۹۶) در آلمان به دوران ۴ هفته قبل از عید کریسمس چه می‌گویند؟

 • روز معصیت و دعا
 • روز شکرگزاری از برداشت محصول
 • دوران آمادگی برای ظهور مسیح
 • روز بزرگداشت رفتگان
85%
297.

سؤال ۲۹۷) بخش عمده مهاجرین از کدامین کشورها به آلمان آمده‌اند؟

 • ایتالیا
 • لهستان
 • مراکش
 • ترکیه
86%
298.

سؤال ۲۹۸) مهاجرین ساکن جمهوری دمکراتیک آلمان DDR عمد‌تاً کجایی بودند؟ از کشورهای ...

 • ویتنام، لهستان، موزامبیک
 • فرانسه، رومانی، سومالی
 • شیلی، مجارستان، زیمبابوه
 • کره شمالی‌، مکزیک، مصر
92%
299.

سؤال ۲۹۹) طی‌سالهای دههٔ پنجاه و شصت میلادی دولت آلمان فدرال خواستار به کار گماردن کارگرانی از کشورهای خارجی‌شد. آنها چه نامیده می‌شدند؟

 • کارگران قاچاقی‌
 • کارگران میهمان
 • کارگران کوتاه مدت
 • کارگران شیفتی
74%

Übersetzungen

Schwesterprojekte: Führerscheintest online · Einbürgerungstest Österreich · Lottozahlen-Generator · US Citizenship Test · Städte-Suchen-Spiel